Dostęppny zestaw startowy Travellera

Wydawnictwo Mongoose Publishing wprowadziło do sprzedaży startowy zestaw podręczników do systemu Traveller. Można go nabyć w formie elektronicznej w serwisie , a w jego skład wchodzą podręczniki Book 1: Characters and Combat, Book 2: Worlds and Spacecraf ...

Wejść