Nasza strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić wygodę przeglądania i istotna informacja. Przed dalszym korzystaniem z naszej witryny zgadzasz się i akceptujesz naszą Politykę plików cookie i prywatność.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM

Data wprowadzenia zmian: 12 czerwca 2019 r.

Umowa Użytkownika wchodzi w życie w momencie rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki RedTram, tym samym wyrażając zgodę na warunki zawarte w Umowie Użytkownika.

Przedmiot umowy z użytkownikiem

Wyszukiwarka RedTram oferuje Ci swoje usługi na warunkach, które stanowią przedmiot niniejszej Umowy Użytkownika (Umowa). Umowa może zostać przez nas zmieniona bez specjalnego powiadomienia. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie dwa (2) dni po jej zamieszczeniu na naszej stronie internetowej, o ile w nowej wersji Umowy nie zostały określone inne warunki.

Opis serwisu

RedTram oferuje użytkownikom usługę on-line polegającą na wyszukiwaniu w Internecie wiadomości na interesujący użytkownika temat. Wszystkie obecnie dostępne usługi, jak również te powstające w trakcie rozwoju RedTram, podlegają niniejszej umowie. Użytkownik rozumie i zgadza się, że nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, awarię lub usunięcie jakichkolwiek danych osobowych użytkownika. Aby korzystać z usług RedTram, użytkownik musi posiadać komputer podłączony do Internetu. Wszelkie sprawy związane z zakupem praw dostępu do Internetu, oraz zakupem i konfiguracją sprzętu i oprogramowania wymaganego w tym celu, nie są objęte umową i pozostają w gestii użytkownika.

Postępowanie użytkownika

Rozumiesz i zgadzasz się, że za wszystkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzykę, zdjęcia, grafikę, audio, wideo i inne materiały (treści) zamieszczone w celu publicznego dostępu odpowiada wyłącznie ich autor. Rozumiesz, że korzystając z RedTram możesz być narażony na treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nasza firma nie jest zobowiązana do sprawdzania wszystkich treści przed ich udostępnieniem użytkownikowi za pośrednictwem usług RedTram. Ponadto, nasza firma ma prawo, według własnego uznania, odmówić zamieszczenia treści lub usunąć dowolną treść ze stron RedTram. Użytkownik zgadza się na dokonanie własnej oceny wszelkich zagrożeń związanych z korzystaniem z treści, w tym wiarygodności, kompletności lub przydatności treści.

Prawo do korzystania z usług RedTram

Zgadzasz się nie odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać lub odsprzedawać lub wykorzystywać w celach komercyjnych jakichkolwiek informacji lub usług świadczonych przez RedTram. Możesz korzystać z usług tylko za pisemną zgodą udzieloną Ci przez naszą firmę.

Zobowiązujesz się nie hakować technologii ani nie dekompilować kodu żadnego oprogramowania, które pobierasz z serwisu RedTram w celu późniejszego zainstalowania go na swoim komputerze (telefonie, PDA lub innym urządzeniu).

Możesz używać oprogramowania RedTram tylko wtedy, gdy pobrałeś je z naszej oficjalnej strony internetowej lub gdy otrzymałeś je na naszych markowych nośnikach (płyty CD itp.).

Warunki współpracy ze źródłami wiadomości

RedTram, jako wyszukiwarka informacji i wiadomości, retransmituje wyłącznie nagłówki, preambuły i ilustracje graficzne wiadomości, które są publicznie dostępne w Internecie i ma obowiązek podać link do źródła tych informacji. Jeśli źródło wiadomości nie życzy sobie, aby informacje były retransmitowane przez RedTram, musi powiadomić naszą firmę o swojej decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Takie źródło wiadomości i wszystkie jego wiadomości zostaną usunięte z bazy danych wyszukiwarki RedTram w ciągu trzech dni od otrzymania powiadomienia. Jeśli okaże się, że strona posiada "fałszywy" ruch (autosurfing, przeglądanie stron członków, itp.) lub linki z witryny RedTram do innych stron, zasób ten zostanie usunięty z systemu RedTram bez ostrzeżenia.

Jeśli Twoje zasoby uczestniczą w naszym programie wymiany odwiedzających, prosimy o zwrócenie uwagi na następujące informacje:

 • Strony z mniej niż 50 kliknięciami dziennie nie mogą brać udziału w naszym programie wymiany odwiedzin.
 • W przypadku zauważenia niedostatecznej dostawy, należy poinformować nas o tym w ciągu miesiąca od pierwszego dnia niedostatecznej dostawy (wszystkie roszczenia zgłoszone po miesiącu niedostatecznej dostawy nie będą brane pod uwagę przez RedTram).
 • Jeśli RedTram nie dostarczy ruchu, partner musi poinformować o tym kierownika RedTram odpowiedzialnego za współpracę. RedTram rozpoczyna wyrównywanie skumulowanego długu dopiero w momencie pojawienia się informatora na stronie partnera. Usunięcie informatora ze strony partnera oznacza automatycznie, że partner odmawia dalszej współpracy i wiąże się z zawieszeniem spłaty zadłużenia przez RedTram.
 • Jeśli Twój kanał RSS jest nieprawidłowy, nie aktualizuje się regularnie, nie zawiera wiadomości lub Twoje źródło wiadomości jest połączone z naszą bazą źródeł wiadomości HTML, RedTram nie może zagwarantować, że w pełni wywiąże się ze swoich zobowiązań.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu planujesz zmienić swój link do kanału RSS, poinformuj nas o tym z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed uruchomieniem nowego kanału, abyśmy mieli wystarczająco dużo czasu na zastąpienie Twojego źródła w naszej bazie źródeł wiadomości.
 • Jeśli na Twojej stronie internetowej znajdują się zdjęcia na stronach z pełnymi tekstami wiadomości, ale nie na RedTram, prosimy o poinformowanie nas o tym jak najszybciej.
 • Jeśli zdecydowałeś się usunąć nasz news box (informator) ze swoich zasobów, prosimy o poinformowanie nas o powodach tej decyzji.
 • Przy szacowaniu wielkości ruchu wymiennego RedTram skupia się na wewnętrznych statystykach serwisu RedTram. Na prośbę strony wymieniającej ruch udostępniamy nasze wewnętrzne statystyki.

Jeśli nie zastosujesz się do powyższych zasad, projekt RedTram nie będzie ponosił odpowiedzialności za prawidłowy zwrot ruchu i prawidłowe wyświetlanie Twoich wiadomości na naszym zasobie.

Linki

Serwisy RedTram mogą zawierać linki do innych zasobów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za dostępność tych zasobów lub ich zawartość, ani za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z zawartości tych zasobów.

Prawa własności RedTram

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługi RedTram i wszelkie niezbędne programy z nimi związane zawierają informacje poufne, które są chronione prawem własności intelektualnej i innymi prawami międzynarodowymi, a treści przekazywane Użytkownikowi podczas korzystania z wyszukiwarki RedTram są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi obowiązującymi prawami. Udzielamy Ci osobistego, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z oprogramowania udostępnianego w ramach usług, z zastrzeżeniem, że ani Ty, ani żadna inna osoba przez Ciebie wspomagana nie może kopiować ani modyfikować oprogramowania; tworzyć programów wywodzących się z oprogramowania; obchodzić oprogramowania w celu uzyskania kodów programów; sprzedawać, wynajmować, przenosić na osoby trzecie jakichkolwiek praw do oprogramowania usług udostępnianych przez Ciebie

Zwolnienie z zabezpieczeń

Rozumiesz i zgadzasz się, że::

 1. Korzystasz z usług RedTram na własne ryzyko. RedTram nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym za przydatność naszych usług do Państwa celów;
 2. Nasza firma nie gwarantuje, że usługi spełnią Twoje wymagania i oczekiwania oraz będą nieprzerwane, szybkie, niezawodne lub wolne od błędów; wszystkie błędy w oprogramowaniu zostaną poprawione;
 3. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera lub danych, które mogą wystąpić w wyniku pobrania tych materiałów;
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z usług RedTram;
 5. Wszelkie dane i informacje techniczne, które RedTram wykorzystuje do świadczenia usług i pomocy technicznej nie będą wykorzystywane do dystrybucji komercyjnej i nie będą ujawniane.

Informacje ogólne

 • Niniejsza Umowa jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Tobą a naszą firmą i reguluje zasady korzystania przez Ciebie z usług RedTram.
 • Ze względu na fakt, że usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy są bezpłatne, nie można do niej stosować przepisów o ochronie konsumentów.
 • Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie spowoduje, że pozostałe postanowienia będą nieważne lub niewykonalne.
 • Brak działania RedTram w przypadku naruszenia Umowy przez Ciebie lub innych użytkowników nie pozbawia nas prawa do podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony naszych interesów w późniejszym czasie, ani nie oznacza, że nasza firma zrzeka się swoich praw w przypadku wystąpienia podobnych naruszeń w przyszłości.