Kiedy premia dla młodego rolnika 2023? Zbliża się termin naboru. W tym roku kwota jest większa. Kto może złożyć wniosek o wsparcie?

i.pl

Kiedy premia dla młodego rolnika 2023? Zbliża się termin naboru. W tym roku kwota jest większa. Kto może złożyć wniosek o wsparcie?

Interwencja skierowana jest do osób, które rozpoczynają i rozwijają działalność rolniczą w gospodarstwie. Młodzi rolnicy dostają dostęp do kapitału, który jest niezbędny w początkowej fazie prowadzenia biznesu agro.

W poprzednim PROW 2014-2020 wsparcie pomogło wielu młodym przedsiębiorcom zacząć przygodę z rolnictwem. W tym roku, już w ramach nowego PROW 2023-2027, program może okazać się jeszcze większym sukcesem. Zwłaszcza że wysokość premii została zwiększona ze 150 tys. zł do 200 tys. zł, które będzie wypłacane w dwóch ratach.

Wsparcie dotyczy rozpoczynania działalności, a więc wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ramach inwestycji uwzględnia przede wszystkim:

Z naboru mogą skorzystać młody rolnicy, będący pełnoletni, nieprzekraczający 40. roku życia, po raz pierwszy rozpoczynający prowadzenie działalności rolniczej jako jedyny kierujący. Aby otrzymać wsparcie, muszą spełnić konkretne warunki. Należą do nich:

Znaczenie ma też termin rozpoczęcia działalności rolniczej. Według wymogów rozpoczyna się on z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć osoba, która na tym etapie nie jest jeszcze właścicielem lub posiadaczem co najmniej 1 ha UR.

Osoba, która otrzymała premię dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006 nie kwalifikuje się do wsparcia.

Wsparcie gospodarstw nie obejmuje hodowli zwierząt futerkowych (wyjątkiem jest królik utrzymywany na surowiec mięsny), upraw roślin wieloletnich na cele energetyczne, a także niektórych działów specjalnych, np. hodowli zwierząt laboratoryjnych, psów i kotów rasowych.

Premia nie będzie przyznana także małżonkom młodego rolnika, którzy otrzymali wsparcie interwencyjne w ramach PROW 2014-2020 lub wsparcie na ułatwianie startu młodym rolnikom w ramach PROW 2007-2013 lub SPO 2004-2006 lub też rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia przez młodego rolnika wniosku o przyznanie pomocy.

Według harmonogramu naborów w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 wnioski o premię dla młodego rolnika będzie można składać od 30 czerwca do 31 lipca 2023 r. Orientacyjny limit środków przeznaczonych na realizację interwencji to 811 mln złotych.

Źródło: ARiMR

  • Najnowszy
Więcej wiadomości

Wiadomości za dnia

Dziś,
7 Czerwiec 2023